Kulturbarometeret

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Trygheden daler – særligt blandt ældre

Borgernes oplevelse af tryghed ved både indendørs og udendørs oplevelser er faldende sammenlignet med 7. måling fra d. 11. oktober. Det mest markante fald ses i oplevelsen af tryghed ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). 53 % svarer, at de er trygge ved denne type oplevelser. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på 13 procentpoint.

6. december 2021

Applaus er kommet på finansloven!

Regeringen er sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om at...

Læs mere
3. december 2021

Gode råd til pressearbejde

Godt pressearbejde er helt essentielt, når man ønsker at skabe synlighed for sit teater...

Læs mere
3. december 2021

9 gode råd når journalisten ringer

Når journalisten ringer, så spørg ind til hvilken type historie de er ude efter....

Læs mere
3. december 2021

Sådan skriver du den gode pressemeddelelse

Julie Lindegaard, strategisk kommunikationsrådgiver, giver dig en step-by-step guide til hvordan du skriver den...

Læs mere
1. december 2021

Applaus er blevet selvejende institution og præsenterer ny bestyrelse

Pr. 1. oktober overgik Applaus til at være selvejende institution og er nu klar...

Læs mere