20. maj 2022

Abonnementsordning

af Charlotte Bliddal

Sæt turbo under din publikumsudvikling med et fast abonnement hos Applaus. Med abonnementet er du sikret en plads på en række af vores undervisningsforløb, en årlig publikumsundersøgelse og gratis entré til vores netværksmøder. Med abonnementet får du hjælp og vejledning og skaber de bedste vilkår for, at din organisation når i mål jeres publikumsudviklende indsats.  

Med et abonnement får du følgende:

· 1 plads årligt på Fremtidens Publikumsudvikler 1

· 1 plads årligt på Fremtidens Publikumsudvikler 2

· 1 årlig publikumsundersøgelse (standard ca. 20 spørgsmål, hvoraf 10 er tværgående og branchespecifikke, 10 er segmenterende. Yderligere op til 3 organisations/institutionsspecifikke spørgsmål kan tilkøbes.

Samt mulighed for at deltage i følgende (efter ’først til mølle-princippet’):

· Plads på Øvet-kurserne

· Ledelsens (max 1 person) deltagelse på Master-forløbet

· 6 netværksmøder

Abonnementet udbydes til en pris årligt på 5.000 kr. ex. moms.

Abonnementsvilkår

1.1 – Ændring af vilkår

Applaus har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med væsentlige ændringer sker varsling over for abonnenterne efter gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst en måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på applaus.nu/abonnement.

1.2 – Behandling af persondata

De oplysninger, som bliver registreret i forbindelse med køb af et abonnement, behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet til. Derudover benyttes oplysningerne af Applaus til at oprette login til platforme vi bruger i forbindelse med kurser og lign.

Oplysninger om køb og bestillinger, samt ind- og udbetalinger, gemmes så længe du er kunde. Hvis kundeforholdet ophører, vil oplysningerne blive gemt i 5,5 år, da regnskabsloven foreskriver, at vi skal gemme oplysningerne i denne periode. Herefter vil de blive slettet.

Oplysningerne bruges derudover internt i Applaus til markedsføring og for at få større kendskab til brugerne af Applaus’ produkter. På Applaus’ webside bruges også cookies, som med afsæt i brugerens data benyttes til at tilpasse de informationer, brugeren præsenteres for. Applaus kan fra tid til anden kontakte kunden med gode tilbud. I overensstemmelse med gældende lov kan du frabede dig dette ved at henvende dig til Applaus på applaus@applaus.nu.

1.3 – Ophavsret

Ophavsretten til redaktionelt materiale fra Applaus tilhører Applaus. Det er tilladt at citere fra Applaus, når det sker inden for rammerne for god citatskik. Citater skal altid fremstå med angivelse af kilde og publiceringsdato. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde videreudnytte materiale fra Applaus uden forudgående aftale herom. Dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form.

1.4 – Ansvarsfraskrivelse

Applaus bestræber sig altid på at levere lovede produkter. Applaus påtager sig imidlertid ikke ansvar for tab som måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom Applaus fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere har anvendt servicen uden at følge kravsspecifikationer og supplerende vejledninger.

Applaus er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Applaus som forsætlig eller uagtsom. Applaus kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven

1.5 – Betaling og Pris

Abonnementet betales månedligt forud med kr. 417 + moms. Ved for sen betaling vil der blive opkrævet et gebyr på 100 kr. Abonnementsprisen oplyses ved købet og fremgår i øvrigt af opkrævningen. Ændringer varsles efter gældende regler på mailen oplyst af abonnenten.

1.6 – Varighed

Abonnementet er fortløbende og forsætter til det opsiges. Opsigelse skal ske i henhold til de gældende opsigelsesregler (se 1.8) Det er kundens ansvar at opsige abonnementet. Applaus forbeholder sig ret til, at opsige abonnementet ved misligholdelse eller hvis produktet udgår. 

1.7 – Fortrydelsesret

Abonnement hos Applaus købt via telefon eller webshop, er omfattet af reglen om fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra købsdatoen. For digitale produkter gælder fristen dog ikke, hvis produktet har været taget i brug. For at fortryde, kontakt da Applaus på applaus@applaus.nu 

1.8 – Opsigelse

Abonnementet er bindende de første 5 måneder og kan derefter opsiges på skrift med en måneds varsel til udgangen af en måned. 

2 – Særlige aftaler

2.1 – Abonnementets indhold

Abonnenten er garanteret deltagelse for 1 person årligt på vores uddannelsesforløb; Fremtidens publikumsudviklere 1 og 2. Derudover får man 1 årlig publikumsundersøgelse (standard 20 spørgsmål, hvoraf 10 er tværgående og branchespecifikke, 10 er segmenterende.) 

2.2 – Særlige muligheder

Som abonnent har man mulighed for at tilkøbe ekstra pladser til en særlig abonnementspris. Denne pris vil kunne findes på de forskellige aktiviteter. Til publikumsundersøgelsen kan der tilkøbes op til 3 organisations/institutionsspecifikke spørgsmål for en fast pris. 

2.3 – Andre aktiviteter

Der vil være mulighed for at deltage i følgende aktiviteter gennem abonnementet, pladser tildeles efter først til mølle-princippet, da disse har begrænset kapacitet; Plads på Øvet-kurserne, Ledelsens (max 1 person) deltagelse på Master-forløbet, netværksmøder.

Hent en samlet PDF med abonnementsvilkårerne her.

Deltag i Publikumsundersøgelsen 2022!

Bliv klogere på dit publikums kulturvaner og præferencer.

Tilmeld dig her

Følg Applaus