10. marts 2020

Download rapporter

af Lene Struck-Madsen

Indgående viden om publikum er fundamental i arbejdet med at styrke den danske scenekunstbranche. Både for at nå fremtidige teatergængere og – ikke mindst – for at sikre, at den danske, offentligt støttede scenekunst er tilgængelig og vedkommende for hele Danmarks befolkning. 

Download vores rapporter og bliv klogere på det danske publikums forhold til teater og deres teatervaner og på hvordan de danske teatre forstår og arbejder med publikumsudvikling.

Perspektiver på Publikum (udgivet 2020)
– en national undersøgelse af danskernes teatervaner
‘Perspektiver på Publikum’ er en national undersøgelse, der for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og er besvaret af 5.571 borgere over hele landet i november-december 2019.
DOWNLOAD PIXI-RAPPORT HER
DOWNLOAD ARBEJDSHÆFTE HER
DOWNLOAD BILAG TIL ARBEJDSHÆFTE HER

Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019
– en landsdækkende kortlægning af publikumsudvikling i dansk scenekunst
Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews.
Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18. Dataindsamlingen er foregået fra
januar – februar 2019.
PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019 (samlet rapport 10MB)
PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019 (uden bilag 9MB)

Samme undersøgelse udsendes i 2021, hvilket vil gøre det muligt at følge udviklingen omkring publikumsudvikling i branchen.

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra Applaus' målinger og undersøgelser — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus