12. august 2021

Fremtidens publikumsudvikler 1

af Emilie Clausen

Vil du være skarpere på hvordan du rammer dit publikum bedst? Har du lyst til at gå et skridt videre i arbejdet med publikumsudvikling? Så er dette kurset for dig. På Fremtidens Publikumsudvikler 1 får du redskaberne til at arbejde målrettet og effektivt med publikumsudvikling.

Efter kurset har du:

  • Forståelse for publikumsudvikling som felt og kendskab til udvalgte praktiske og teoretiske tilgange til publikumsudvikling, herunder fx segmenteringsformer, kommunikationsstrategier, procesdesign, forretningsudvikling m.v.
  • Analytiske, model- og redskabsbaserede færdigheder ift. arbejdet med et publikumspotentiale (fx i en forestilling og/eller et repertoire) med henblik på at designe et publikumsudviklingsprojekt og anvende konkrete værktøjer (fx segmentering, kommunikationsformer m.v.).
  • Kompetencer ift. at vælge mellem forskellige tilgange til publikumsudvikling og begrunde valget og gennemføre et publikumsudviklingsprojekt.

På kurset vil hver kursusdeltager arbejde med sit eget publikumsudviklingsprojekt og vi gennemgår processen fra en analytisk tilgang til dit nuværende publikum over tilrettelæggelse, implementering og afsluttende evaluering af projektet. Undervejs ser vi på cases og forskellige bidrag (fx teoretiske perspektiver inden for forbrugeradfærd, forretningsudvikling, innovation, ledelse og kommunikation), og du får mulighed for at reflektere over din egen case sammen med kolleger, der også arbejder med publikumsudvikling, og dele viden, erfaringer og gode idéer med kolleger.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at arbejde mere målrettet med publikumsudvikling.

Læs her hvad tidligere deltagere siger om kurset

Praktisk

  • Kurset består af 9 webinarer (onsdage kl. 09.00 – 11.00) samt en “analog” kursusafslutning hvor vi møder hinanden og deler erfaringer om projekterne
  • 2 timers individuel vejledning fordelt over forløbet
  • Du skal regne med ca. 5 timers arbejde med dit eget publikumsudviklingsprojekt, læsning og forberedelse mellem hvert webinar.
  • Program og læsestof offentliggøres i forbindelse med kursusstart.
  • Enkelte ændringer af datoer kan forekomme.
  • Kurset foregår på platformen Zoom. Du får på forhånd tilsendt link til hver online session.
  • Pris: kr. 5000 (ex. moms)

Tilmelding

For at tilmelde dig Fremtidens Publikumsudvikling 1 bedes du udfylde et ansøgningsskema, der består af fem spørgsmål. Ansøgningsskemaet sendes til applaus@applaus.nu og skal være os i hænde senest onsdag d. 20. april kl. 12.00. 

Deltagerne på kurset udvælges på baggrund af ansøgning.
Udvælges du til at deltage i forløbet får du efterfølgende oplyst deltaljer vedrørende betaling.

Følger man Publikumsudvikling Master, er det et krav at minimum én medarbejder fra din kulturinstitution følger Fremtidens Publikumsudvikler 1.

Datoer:

D. 17/8 kl. 09-11: Webinar 1

D. 31/8 kl. 09-11: Webinar 2

D. 14/9 kl. 09-11: Webinar 3

D. 28/9 kl. 09-11: Webinar 4

D. 12/10 kl. 09-11: Webinar 5

D. 26/10 kl. 09-11: Webinar 6

D. 16/11 kl. 09-11: Webinar. 7

D. 30/11 kl. 09-11: Webinar 8

D. 14/12 kl. 09-11: Webinar 9

D. 11/1: Seminardag

NB! Vejledning foregår i modsatte uger. 

Underviser

Søren Friis Møller
Søren Friis Møller er PhD i ledelse på kulturområdet, MMD og BA i teatervidenskab, underviser på Applaus og Kunst- og kulturlederuddannelsen udbudt af Københavns Professionshøjskole, ekstern lektor på CBS/IOA og KU/Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Søren er leder af bestyrelsen i Teater Momentum og Museet for Samtidskunst, medlem af bestyrelsen i Østerbro Teater, Liminal og Kitt Johnson X-act, og driver virksomheden culturaldemocray.

Praktisk

Antal kursusgange: 10
Pris: 5000 kr. (ex moms)
Underviser: Søren Friis Møller, ph.d. i ledelse på kulturområdet, ekstern lektor på CBS og konsulent i culturaldemocracy.
Tilmelding: For at tilmelde dig Fremtidens Publikumsudvikling 1 bedes du udfylde dette ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet sendes til applaus@applaus.nu.

Deltag i Publikumsundersøgelsen 2022!

Bliv klogere på dit publikums kulturvaner og præferencer.

Tilmeld dig her

Følg Applaus