27. oktober 2022

Kulturbarometer – 2. måling i 2022-23

af Charlotte Plesner Bliddal

Kulturbarometer er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.

Stikprøvemålingerne foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Hovedresultater

Kulturpolitik og Folketingsvalget 2022

 • 26 % er lidt eller helt enige i, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds til det kommende Folketingsvalg, mens 42 % er uenige.
 • 54 % er lidt eller helt enige i, at det skal være billigere eller helt gratis at besøge statslige og stats-anerkendte museer, kunsthaller og oplevelsescentre.
 • 48 % er enige i, at der skal være færre regler og mindre bureaukrati for kulturinstitutioner, -virksomheder og -foreninger.
 • 43 % er enige i, at der skal større geografisk spredning på kunst- og kulturtilbud.
 • 41 % er enige i, at kunst og kultur skal fylde mere i grundskolen. 

Fortsat økonomiske bekymringer i forhold til lysten til at opleve kultur  

 • 51 % har fået mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur pga. stigende udgifter for forbrugs- og konsumvarer. 50 % har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende udgifter til energi og gas. Der ses kun en minimal forskel i ift. den sidste måling. 
 • For borgere med pasningskrævende børn er den negative effekt steget markant siden den sidste måling i september (forbrugsafgifter: 75 % i oktober vs. 65 % i september, energi og gas: 73 % vs. 58 %), mens der ingen stigning ses for borgere uden.  
 • 70 % af de 18-34-årige har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende forbrugs- og konsumudgifter. Dette er en stigning på 10 % ift. sidste måling i september.  

Forventninger til kulturforbrug  

 • 51 % forventer at besøge en biograf i de kommende måneder. 
 • Borgernes næstmest forventede kulturoplevelser i de kommende to måneder er museumsbesøg (31 %), koncerter (24 %) og scenekunst (23 %).
 • Flertallet af borgerne føler sig trygge ved at deltage i kulturoplevelser (mellem 56 % og 74 % er trygge eller meget trygge på tværs af alle adspurgte optioner).

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion.

Datasæt 2. måling i 2022-23

Resultaterne i ’Kulturbarometer 2. måling 2022-23’ baserer sig på en repræsentativ stikprøve af 1.002 webinterviews med danskere over 18 år gennemført i tidsrummet 13.-19.10.2022. Besvarelserne er repræsentative på parametrene køn, alder, region og børnefamilie og vægtet på samme parametre. Vægtningen sker ved at hver besvarelse inden for en gruppe vægtes med forholdet mellem gruppens andel af befolkningen og gruppens andel af stikprøven.

Data er stillet til rådighed med vægten. Hvis der ønskes at lave vægtede tabuleringer i data, er det nemmeste at indlæse data i et statistikprogram (fx SPSS, Stata, R, Python). Hvis man ønsker at anvende Excel til formålet, skal der først (1) laves en tabulering af resultaterne, herefter (2) skal man udregne gennemsnittet for vægten indenfor hver af tilsvarende grupperinger og (3) til sidst skal man gange vægten på tabuleringen i Excel.

Få adgang til datasættet her.

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra Applaus' målinger og undersøgelser — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus