1. maj 2021

Kulturbarometer adgang til data

af Applaus

Resultater i Kulturbarometeret baserer sig på data, der vægtes efter køn (2 kategorier), alder (4 kategorier) og region (5 kategorier), i alt 40 grupper. En besvarelse inden for hver gruppe vægtes med forholdet mellem gruppens andel af befolkningen og gruppens andel af stikprøven. Data stilles til rådighed uden vægten.

Datasæt fra 2.-8. måling

Kulturbarometer

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Kulturbarometeret er en række nye målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Læs mere om Kulturbarometeret

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra publikumsundersøgelserne — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus