Kulturbarometer 2022-23

En række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter. 

Kulturbarometeret er en række stikprøvemålinger, som foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Undersøgelserne er repræsentative på parametrene køn, alder, region og børnefamilie. Besvarelse inden for en gruppe vægtes med forholdet mellem gruppens andel af befolkningen og gruppens andel af stikprøven.

Se vores gamle målinger fra 2021 her og nye målinger her på siden.


Kulturbarometer – 1. måling i 2022-23

Kulturbarometer er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold...

Læs mere