3. maj 2021

Kulturbarometer – 1. måling 2021

af Applaus

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Kultur- og idrætslivet var blandt de første aktører, der blev ramt af COVID-19-restriktionerne i foråret 2020. Dette har betydet, at borgernes mulighed for at tage del i kultur- og idrætsoplevelser som publikum eller tilskuere har været begrænset. Kulturbarometeret er en måling, der belyser borgernes kulturbehov, købevillighed og tryghed ved nuværende og kommende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Dataindsamlingen blev foretaget i perioden 23. april til 26. april 2021.

Hovedresultater for 1. måling:

Borgernes lyst til at opleve kultur og sport
26 % af borgerne har fået mere lyst til at opleve kultur og sport i Danmark.
For 45 % af borgerne har coronapandemien ikke påvirket deres lyst til at opleve kultur og sport i Danmark, mens 18 % af fået mindre lyst.
10% af borgerne svarer, at de ikke opsøger professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Borgerne savner at opleve kultur og sport
37 % af borgerne har i høj grad og meget høj grad savnet at opleve kultur og sport i Danmark under coronapandemien.
47 % har i nogen eller mindre grad savnet at opleve kultur og sport.
15 % svarer, at de slet ikke har savnet professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Borgernes forventninger til at opleve kultur- og sport
En stor andel af borgerne forventer at deltage i kulturoplevelser den kommende måned: biograf (38 %), museum (32 %), bibliotek (31 %), koncerter (19 %) og scenekunst (16 %). 28 % af borgerne svarer, at de ikke forventer at deltage i kulturoplevelser i den kommende måned.
16 % af borgerne forventer at overvære udendørs sportsarrangementer (fx fodbold, løb eller cykling) den kommende måned.
7 % forventer at overvære indendørs sportsarrangementer (fx håndbold eller badminton) den kommende måned.
72 % af borgerne forventer ikke at overvære sportsarrangementer.

Borgernes forventninger til at bruge penge på professionelle kultur- og sportsoplevelser
9 % forventer at bruge flere penge end de plejer på professionelle kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder sammenlignet med et typisk år uden COVID-19.
44 % af borgerne forventer, at de vil bruge det samme.
19 % forventer at bruge færre penge.
20 % af borgerne forventer slet ikke at skulle bruge penge på kultur- og sportsoplevelser.

Smitteforebyggende tiltag
Der er generel opbakning fra borgerne til smitteforebyggende tiltag. De fire tiltag, som flest borgerne peger på for at føle sig trygge ved deltagelse i professionelle kultur- og sportsoplevelser, er coronapas (60 %), håndsprit (58 %), ca. 1 meters afstand mellem publikum (56 %) og mundbind (52 %).
De tiltag, som færrest peger på, er kontrolleret køregulering fx ved toiletter og garderobe (43 %), opdelte sektioner med maks. 500 siddende publikummer (30 %) og sundhedsplan udarbejdet af arrangøren (23 %).
11 % af borgerne svarer, at ingen af tiltagene er vigtige for dem.

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus og Rambøll Management Consulting.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret belyser danskernes kulturbehov, købevillighed og tryghed ved nuværende og kommende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19.

Kulturbarometeret er gennemført som en webbaseret survey i perioden 23. april til 26. april 2021. Der blev i alt indsamlet 1.130 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter
på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet.

Læs Kulturbarometeret her

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra Applaus' målinger og undersøgelser — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus