4. juni 2021

Kulturbarometer – 2. måling 2021

af Applaus

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Kulturbarometeret er en række nye målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Hovedresultater: Borgerne er trygge ved at vende tilbage til kulturlivet

Borgernes forventninger til at være publikum eller brugere

Der er en lille stigning i andelen af borgerne, der forventer at være publikum til eller bruger af kulturoplevelser
eller professionelle sportsbegivenheder den kommende måned, sammenlignet med målingen fra 3. maj.
Andelen af borgere, der forventer at være publikum til eller bruger af kulturoplevelser: biograf (44 %), museum (35 %), bibliotek (31 %), koncerter (20 %) og scenekunst (18 %).
Andelen af borgere, der forventer at være publikum til sportsbegivenheder:
udendørs, fx fodbold, løb eller cykling (18 %), og indendørs, fx håndbold og badminton (9 %).
23 % af borgerne forventer ikke at være publikum til eller bruger af kulturoplevelser den kommende måned.
70 % af borgerne forventer ikke at være publikum til en sportsbegivenhed den kommende måned.

Borgernes faktiske professionelle kultur- og sportsoplevelser

I den forløbne måned har borgerne været publikum til eller brugere af både professionelle kultur- og
sportsoplevelser. Bibliotek (16 %), biograf (14 %), museum (10 %), koncerter (6 %) og scenekunst (6 %).
Andelen af borgere, der har været publikum til sportsbegivenheder:
Udendørs, fx fodbold, løb eller cykling (8 %) og indendørs, fx håndbold og badminton (3 %).
62 % af borgerne har ikke været publikum til eller brugere af kulturoplevelser den sidste måned.
89 % af borgerne har ikke været publikum til en sportsbegivenhed den sidste måned.

Borgernes tryghed

Syv ud af ti borgere er trygge ved både indendørs og udendørs oplevelser, hvor de som publikum er siddende
eller kan bevæge sig alene eller i mindre grupper.
Oplevelser, hvor publikum er samlet i større grupper og er i bevægelse, er færre borgere trygge ved.
71 % af borgerne er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned.
73 % er trygge ved besøg på kultursteder, hvor publikum står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper.
41 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe.
73 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned.
43 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikummer er stående eller i bevægelse.

Smitteforebyggende tiltag

Det smitteforebyggende tiltag, som flest borgere peger på for at føle sig trygge ved deltagelse, i professionelle
kultur- og sportsoplevelser, er coronapasset. Dette er en stigning i forhold til første måling.
72 % af borgerne peger på coronapasset som et smitteforbyggende tiltag, der er tryghedsskabende.
Dernæst kommer håndsprit (60 %), mundbind (56 %) og afstand på cirka en meter mellem publikum (48 %).
Færre borgere har peget på afstandskravet på cirka en meter som værende vigtigt i denne måling i sammenligning
med første måling.

Borgernes oplevelse af COVID-19-testkrav

42 % af borgerne svarer, at testkravet ingen indflydelse har på, hvor mange kulturoplevelser og sportsbegivenheder
de deltager i.
27 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i færre kulturoplevelser og sportsbegivenheder,
end de ellers ville i den nuværende situation.
17 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i flere kulturoplevelser og sportsbegivenheder,
end de ellers ville i den nuværende situation.
14 % svarer ”ved ikke”.

Borgernes barrierer for at lade sig teste for COVID-19

Blandt de borgere, der har tilkendegivet, at de opsøger færre oplevelser som følge af kravet om negative
COVID-19-tests, svarer flest planlægning (55 %), ventetid (41 %) og ubehag (25 %) som årsager

Figur 1:
I hvilket omfang påvirker COVID-19-situationen din lyst til at opleve professionel kultur og sport i Danmark?
Borgernes lyst til at opleve professionelkultur og sport trods coronapandemien er uændret i sammenligning med første måling.
22 % af borgerne har fået mere lyst til at opleve professionel kultur og sport i Danmark, mens coronapandemien for 45 % af borgerne ikke har påvirket deres lyst.
21 % af borgerne har fået mindre lyst.  

Figur 2:
Hvilke oplevelser forventer du at være publikum til eller bruger af i den kommende måned i Danmark? Lidt flere borgere forventer at være publikum til eller brugere af kulturoplevelser i den kommende måned i sammenligning med forrige måling. Den største stigning er i forventningerne til biografbesøg.
44 % af borgerne svarer, at de forventer at skulle i biografen den kommende måned.
35 % svarer, at de forventer at skulle på museum.
31 % svarer, at de forventer at skulle på biblioteket.
20 % svarer, at de forventer at skulle til koncert.
18 % svarer, at de forventer at skulle se scenekunst.
5 % svarer, at de forventer at skulle til festival.
23 % svarer ingen, og 6 % svarer ved ikke.

Figur 3:
Hvilke professionelle sportsbegivenheder forventer du at være publikum til i den kommende måned i Danmark?
18 % af borgerne forventer at være publikum ved et udendørssportsarrangment den kommende måned.
9 % forventer at være publikum ved et udendørssportsarrangment den kommende måned.
70 % svarer ingen sportsarrangementer, og 7 % svarer ved ikke.

Figur 4:
Hvilke oplevelser har du været publikum til eller bruger af den sidste måned?
16 % svarer, at de har været på biblioteket.
14 % af borgerne svarer, at de har været i biografen den sidste måned.
10 % svarer, at de har været på museum.
6 % svarer, at de har været til koncert.
6 % svarer, at de har set scenekunst.
2 % svarer, at de har været til festival.
62 % svarer ingen, og 2 % svarer ved ikke.

Figur 5:
Hvilke professionelle sportsbegivenheder har du været publikum til i den sidste måned i Danmark?
8 % af borgerne har været publikum til et udendørssportsarrangment den sidste måned.
3 % forventer at være publikum ved et udendørssportsarrangment den kommende måned.
89 % svarer ingen sportsarrangementer, og 1 % svarer ved ikke.

Figur 6:
Hvor mange penge forventer du at bruge på professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder de kommende tre måneder i Danmark sammenlignet med et typisk år uden COVID-19?
Borgernes forventninger til deres forbrug afprofessionelle kultur- og sportsoplevelser har ikke ændret sig væsentligt i sammenligning med første måling.
11 % forventer at bruge flere penge end de plejer på professionelle kultur- og sportsoplevelser.
43 % af danskerne forventer, at de vil bruge det samme.
20 % forventer at bruge færre penge.
18 % af borgerne forventer slet ikke at skulle bruge penge på kultur- og sportsoplevelser, og 8 % svarer ved ikke.

Figur 7:
Vil du være tryg ved at deltage i følgende professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder i Danmark set i lyset af den aktuelle COVID-19-situation, hvis alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes?
Syv ud af ti borgere er trygge ved både indendørs og udendørs oplevelser, hvor de som publikum er siddende eller kan bevæge sig alene eller i mindre grupper. Oplevelser, hvor publikum er samlet i større grupper og er i bevægelse, er færre borgere trygge ved.
71 % af borgerne er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned.
73 % er trygge ved besøg på kultursteder, hvor publikum står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper.
41 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe.
73 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned.
43 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikummer er stående eller i bevægelse.

Figur 8:
Hvilke af følgende myndighedstiltag er vigtige for, at du føler dig tryg ved at deltage i professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder i Danmark set i lyset af den aktuelle COVID-19-situation?
Det smitteforebyggende tiltag, som flest borgere peger på for at føle sig trygge ved deltagelse set i lyset af COVID-19 i professionelle kultur- og sportsoplevelser, er coronapasset. Dette er en stigning i forhold til første måling.
72 % af borgerne peger på coronapasset som et smitteforbyggende tiltag, der er tryghedsskabende. Dernæst kommer håndsprit (60 %), mundbind (56 %) og afstand på cirka en meter mellem publikum (48 %). Færre borgere har peget på afstandskravet på cirka en meter som være vigtigt i denne måling i sammenligning med første måling.

Figur 9:
Hvilket udsagn passer bedst på din oplevelse af kravet om negativ COVID-19-test for at opleve professionel kultur og sport?
42 % af borgerne svarer, at testkravet ingen indflydelse har på, hvor mange kulturoplevelser og sportsbegivenheder de deltager i.
27 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i færre kulturoplevelser og sportsbegivenheder, end de ellers ville i den nuværende situation.
17 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i flere kulturoplevelser og sportsbegivenheder, end de ellers ville i den nuværende situation.
14 % svarer ved ikke.

Figur 10:
Angiv årsagerne til, at du deltager i færre kulturoplevelser og sportsbegivenheder pga. kravet om negativ COVID-19-test?
Blandt de borgere, der har tilkendegivet, at de opsøger færre oplevelser som følge af kravet om negative COVID-19-tests, svarer flest planlægning (55 %), ventetid (41 %) og ubehag (25 %) som årsager.
Spørgsmålet er udelukkende besvaret af borgere, der har svaret ”testkravet gør, at jeg deltager i færre kulturoplevelser og sportsbegivenheder, end jeg ellers ville i den nuværende situation” (figur 9).

Om 2. måling

Dataindsamlingen for anden måling er gennemført som en webbaseret survey i perioden 27. maj til 30. maj 2021. Der blev i alt indsamlet 1.046 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet.

Få adgang til datasættet her

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Målingerne er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks
Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse
samt Organisationen Danske Museer.

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra Applaus' målinger og undersøgelser — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus