9. august 2021

Kulturbarometer – 4. måling 2021

af Applaus

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Kulturbarometeret er en række nye målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Hovedresultater

Borgernes lyst til kultur- og sportsoplevelser
18 % af borgerne angiver, at de har fået mere lyst (meget mere lyst og mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport i Danmark set i lyset af COVID-19. I 3. måling var tallet 24 % og der er således sket et fald på 6 procentpoint. For 48 % af borgerne har coronapandemien ikke påvirket deres lyst til at opleve professionel kultur og sport. 20 % af borgerne angiver at de har fået mindre lyst (mindre lyst og meget mindre lyst) til at opleve professionel kultur og sport. 12 % svarer, at de ikke opsøger kultur- og sportsoplevelser.

Borgernes forventede forbrug
25 % af danskerne forventer ikke at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder. Dette er en stigning på fem procentpoint sammenlignet med sidste måling.

Borgernes forventninger til at være publikum
Mere end hver tredje dansker forventer at skulle i biografen (39 %) eller på museum (34 %) den kommende måned.

Generelt er andelen af borgere, der forventer at være publikum til eller brugere af kulturoplevelser (scenekunst, koncerter, museumsbesøg, biografbesøg, biblioteksbesøg og festivaler) i den kommende måned, dog let faldende sammenlignet med 3. måling, hvor dataindsamlingen blev foretaget lige inden sommerferien.

Andelen af borgere, der forventer at være publikum til professionelle sportsbegivenheder den kommende måned, er stort set uændret sammenlignet med tidligere målinger.

Borgernes professionelle kultur- og sportsoplevelser
Flere borgere har oplevet professionel kultur den sidste måned i sammenligning med forrige målinger.
7 % af borgerne svarer, at de har set scenekunst
11 % svarer, at de har været til koncert
24 % svarer, at de har været på museum
20 % svarer, at de har været i biografen
22 % svarer, at de har været på biblioteket
3 % svarer, at de har været på festival
2 % svarer ”ved ikke”

45 % af borgerne svarer, at de ingen professionelle kulturoplevelser har oplevet den forgangne måned. Sammenlignet med 2. måling er det et fald på 17 procentpoint.

Borgere med hjemmeboende børn har i højere grad besøgt museer (29 %) og biblioteker (32 %) end borgere uden hjemmeboende børn. Enlige borgere med hjemmeboende børn har især gjort brug af biografen den seneste måned i langt højere grad end øvrige grupper (33 %).

Andelen af borgere, der har været publikum til en professionel sportsbegivenhed, ligger på niveau med sidste måned (udendørs 11 % og indendørs 4 %). Det er særligt de 16-34-årige, der har været publikum til professionelle sportsbegivenheder både udendørs og indendørs den sidste måned.

Museumsoplevelser
24 % af borgerne svarer, at de har været på museum inden for den sidste måned. Dette er en stigning på 13 procentpoint sammenlignet med sidste måling hvor 11 % svarede at de havde været på museum. Blandt de borgere, som ikke har været på museum den sidste måned, angives manglende interesse (18 %) og tid (18 %) som hovedårsager til ikke at besøge museer.

I forhold til den nuværende coronasituation svarer 11 %, at de ikke har været på museum på grund af utryghed, 8 % angiver besværligheder ved coronatest, og 8 % vil hellere vente med at besøge museer, til de er vaccineret for COVID-19.

Borgernes tryghed
Borgernes oplevelse af tryghed ved både indendørs og udendørs oplevelser er generelt let faldende
sammenlignet med 3. måling.

72 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned
74 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper
44 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe
73 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned
48 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum er stående eller i bevægelse.

Om 4. måling

Dataindsamlingen for 4. måling er gennemført som en webbaseret survey i perioden 26. juli til 29. juli 2021. Der blev i alt indsamlet 1.138 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet.

Få adgang til bilagene her

Få adgang til datasættet her

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Målingerne er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks
Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse
samt Organisationen Danske Museer.

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra Applaus' målinger og undersøgelser — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus