11. oktober 2021

Kulturbarometer – 7. måling 2021

af Emilie Clausen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget er iværksat af kulturens genstartsteam og er finansieret af Kulturministeriet.

Hovedresultater

Borgernes efterårsferieplaner

De tre vigtigste parametre, når borgerne lægger planer for efterårsferien, er naturoplevelser, mad og drikke samt kunst- og kulturoplevelser.

64 % af borgerne, der angiver, at de holder efterårsferie i Danmark, svarer, at naturoplevelser er vigtige.
55 % svarer mad og drikke.
38 % svarer kunst – og kulturoplevelser.


Borgernes forventninger til at være publikum

Borgernes forventede forbrug af kulturoplevelser har med enkelte undtagelser været stigende siden 1. måling, der blev foretaget i slutningen af april. Andelen af borgere, der svarer, at de ingen oplevelser forventer at være publikum til (12 %), er faldet med 16 procentpoint siden 1. måling.

De største stigninger ses på biograf-, koncert- og scenekunstområdet.
Andelen af borgere, der forventer at skulle i biografen den kommende måned, er siden april steget med 19 procentpoint. På koncertområdet er stigningen 12 procentpoint og på scenekunstområdet er stigningen 10 procentpoint.

Borgernes forventede forbrug

71 % svarer, at de vil bruge ”mere end jeg plejer et typisk år uden COVID-19” eller ”det samme som jeg plejer …”. Sammenlignet med den første måling foretaget i slutningen af april er der sket en stigning på 18 procentpoint. Andelen af borgere, der svarer, at de ikke forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder (13 %), er faldet 7 procentpoint siden 1. måling.

Borgerne oplever fortsat mere kultur

Andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur den sidste måned, er fortsat stigende. Den mest markante stigning ses på biograf-, scenekunst- og koncertområdet. Andelen af borgere, der svarer, at de ingen professionelle kulturoplevelser har haft den seneste måned (28 %), er fortsat faldende. Der er sket et fald på 34 procentpoint siden 2. måling, der blev foretaget i slutningen af maj. Siden målingen i maj er andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur, tæt på fordoblet på alle områder inden for kulturoplevelser.

Borgernes lyst til kultur- og sportsoplevelser

Andelen af borgere, der har fået mere lyst (mere lyst eller meget mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport på trods af coronapandemien (22 %), er let faldende sammenlignet med forrige måling (26 %). Siden 1. måling, foretaget i slutningen af april og frem til denne måling, har borgernes lyst til kultur- og sportsoplevelser været svingende.

Borgernes tryghed

Borgernes tryghed er ved både indendørs og udendørs oplevelser stort set uændret sammenlignet med forrige måling. Der er dog sket en stigning i borgenes tryghed i forbindelse med indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). Her svarer 66 % af borgerne, at de er trygge, hvilket er en stigning på 6 procentpoint siden forrige måling. Indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe, har i samtlige målinger siden april været den type oplevelser, hvor færrest borgere har følt sig trygge.

Borgernes aftaler og planer for at bruge kulturlivet

57 % af borgerne svarer, at de ikke har lavet aftaler om at deltage i konkrete professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder i den kommende måned. 40 % svarer, at de har lavet aftaler og 2 % svarer ”ved ikke”. Flest borgere har inden for den seneste måned købt billetter/entré til at skulle i biografen (35 %), koncerter (23 %)
og scenekunst (19 %).

Om 7. måling

Dataindsamlingen for 7. måling er gennemført som en webbaseret survey i perioden 27. – 30. september 2021. Der blev i alt indsamlet 1.148 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet.

Få adgang til bilagene her

Få adgang til datasættet her

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Målingerne er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks
Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse
samt Organisationen Danske Museer.

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra publikumsundersøgelserne — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus