9. november 2021

Kulturbarometer – 8. måling 2021

af Emilie Clausen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19.

Kulturbarometeret er en række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget er iværksat af kulturens genstartsteam og er finansieret af Kulturministeriet.

Hovedresultater

Trygheden daler – særligt blandt ældre

Borgernes oplevelse af tryghed ved både indendørs og udendørs oplevelser er faldende sammenlignet med 7. måling fra d. 11. oktober. Det mest markante fald ses i oplevelsen af tryghed ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). 53 % svarer, at de er trygge ved denne type oplevelser. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på 13 procentpoint.

Det er især hos de 65+-årige, at trygheden er faldende. I denne alderskategori svarer kun 34 %, at de er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). 40 % af de 65+-årige svarer, at de er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum er stående eller i bevægelse (fx ved udendørs koncerter).

Færre forventer at skulle opleve professionel kultur

Borgernes forventninger til at opleve professionel kultur den kommende måned er faldende sammenlignet med de to foregående målinger fra henholdsvis d. 14. september og 11. oktober. Andelen af borgere, der svarer, at de ’ingen’ oplevelser forventer at være publikum til (18 %), er steget med 6 procentpoint siden 7. måling fra d. 11. oktober (12 %).

Biografen fik flest af sted

Andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur den seneste måned, er stort set uændret sammenlignet med 7. måling. Den eneste stigning ses på biografområdet, hvor 38 % svarer, at de har lagt vejen forbi en biografsal den seneste måned.

Færre har fået mere lyst til at opleve kultur og sport

Andelen af borgerne, der svarer, at de har fået mere lyst (”mere lyst” eller ”meget mere lyst”) til at opleve professionel kultur og sport på trods af COVID-19-situationen (20 %), er let faldende sammenlignet med 7. måling (22 %). I samme periode er andelen af borgere, der svarer, at de ikke opsøger kultur og sport (9 %), steget med tre procentpoint.

Borgernes forventede forbrug er faldende

Andelen af borgere, der svarer, at de vil bruge ”mere end jeg plejer et typisk år uden COVID-19” eller ”det samme som jeg plejer …” (66 %), er let faldende. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på fem procentpoint.

Tilfredsheden med antal af kulturtilbud i kommunen

41 % af borgerne svarer, at de i høj grad (”i meget høj grad” eller ”i høj grad”) oplever, at der er tilstrækkeligt med
kulturtilbud i deres kommune.
33 % svarer ”i nogen grad”.
11 % svarer ”i mindre grad”.
2 % svarer ”slet ikke”, og 12 % svarer ”ved ikke”.

I Region Sjælland angiver færrest (29 %), at de i ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” oplever, at der er tilstrækkeligt
med kulturtilbud i deres kommune.

Inden for kultur og idræt ønsker flest borgere, at kommunen giver større prioritet til:
Et mere varieret udbud af kulturelle oplevelser (19 %).
Bedre faciliteter til idræt og kulturelle aktiviteter (16 %).
Flere tilbud til ældre (15 %).
21 % svarer ”ingen af ovenstående” og 23 % svarer ”ved ikke”.

Om 8. måling

Dataindsamlingen for 8. måling er gennemført som en webbaseret survey i perioden 25. – 28. oktober 2021. Der blev i alt indsamlet 1.279 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet.

Få adgang til bilagene her

Få adgang til datasættet her

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er gennemført af Dansk Teater og Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Målingerne er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks
Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse
samt Organisationen Danske Museer.

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra publikumsundersøgelserne — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus