20. april 2021

Miniinterviews – gode råd

af Nanna Holdgaard

Med miniinterviews kan du hurtigt komme i dialog med dit publikum, samtidig med at du får vigtigt viden om deres oplevelser og teatret.
Miniinterviews kan gennemføres i foyeren før eller efter en forestilling.

Fordele: Giver et bedre indblik i en lidt større gruppe publikummers
holdninger eller oplevelser. Er hurtigere og mindre ressourcekrævende
end det dybdegående interview.

Ulemper: Giver ikke generaliserbar eller dybdegående viden.

Med værktøjet ‘Miniinterviews’ får du gøde råd til at gennemføre miniinterviews, og hvordan du bedst samler op på den viden du har fået.

Forslag til spørgsmål

1. Hvad har fået dig til at møde op i aften?

2. Hvad synes du om oplevelsen? Gerne en uddybning af hvorfor det var en god/dårlig oplevelse.

3. Hvad giver oplevelsen dig?

4. Hvad skulle vi gøre for at få dig til at komme igen?

5. Husk at spørge ind til baggrundsinformation som for eksempel køn, alder, uddannelse, kommune.

Læg en plan for, hvem du henvender dig til, så du ikke interviewer den samme type (medmindre dette er meningen)

Er du i tvivl om miniinterviews er den rigtige publikumsundersøgelse for jer? Bliv klogere på forskellige typer af publikumsundersøgelser her:
Hvilken publikumsundersøgelse skal vi lave?

Værktøjet er udviklet på baggrund af følgeforskningen af de fem Open Call-projekter.
Læs mere om Applaus Open Call her.

Applaus Open Call 2021

Applaus Open Call blev igangsat i efteråret 2018, og blev etableret med en ambition om at støtte og motivere scenekunstbranchen til at sætte gang i publikumsudviklingsinitiativer. Fem projekter blev udvalgt, og modtog tilsammen én mio. kr. i støtte. I et år har teatrene arbejdet med deres projekter og undervejs har Applaus og Aarhus Universitet foretaget følgeforskning for at indsamle viden og erfaringerne. Du finder rapporten her

Deltag i Publikumsundersøgelsen 2022!

Bliv klogere på dit publikums kulturvaner og præferencer.

Tilmeld dig her

Følg Applaus