Om Applaus

Med Applaus vil vi gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Vores mission er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper – så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden. 

Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Hvem er vi

Lene Struck-Madsen
Projektleder
+45 2088 7058
lene@applaus.nu

Lene har en kandidat i Dramaturgi fra Aarhus Universitet i 2011 og har siden 2010 arbejdet med publikumsudvikling. Tidligere har hun været ansat som kommunikationschef for BaggårdTeatret, hvor hun har udviklet nye digitale kommunikationsformater og produktionsformer.Nanna Holdgaard
Analytiker
+45 2684 3803
nanna@applaus.nu

Nanna opnåede sin ph.d.-grad i 2014 og har siden 2010 arbejdet med publikumsstudier indenfor kultursektoren. I hendes tidligere ansættelser har Nanna samarbejdet med danske og internationale museer – bl.a. Ny Carlsberg Glyptotek og Brighton Museum.


Maya Fugl
Kommunikationspraktikant
applaus@applaus.nu

Mød os

Aprilfestival
24. april – Holbæk
AFLYST grundet coroanavirus.
O
plæg om “Perspektiver på Publikum” i forbindelse med den faglige dag.

CPH Stage
3. juni – København

Scenekunstens årsmøde

Folkemødet 2020 – AFLYST grundet coronavirus
Bornholm

Paneldebat

Se tidligere oplæg og arrangementer

Det gør vi

Her kan du få et overblik over hvilke tiltag vi har sat i gang, og dem vi har i pipeline, for at understøtte og fremme publikumsudvikling i dansk scenekunst. Siden opdateres løbende.

Seminar- og workshopforløb
Få viden og værktøjer til at arbejde med publikumsudvikling i din organisation på et af vores forløb. Indgående viden om publikum er fundamental i arbejdet med at styrke den danske scenekunstbranche. Både for at nå fremtidige teatergængere og – ikke mindst – for at sikre, at den danske, offentligt støttede scenekunst er tilgængelig og vedkommende for hele Danmarks befolkning. Find det forløb, som passer din organisation.
Se seminar og workshopforløb her

Perspektiver på Publikum
– en national undersøgelse af danskernes teatervaner
‘Perspektiver på Publikum’ er en national undersøgelse, der for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer.
Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og er besvaret af 5.571 borgere over hele landet i november-december 2019.
Se og download rapport her

Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019
– en kortlægning af publikumsudvikling i dansk scenekunst
Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews.
Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18. Dataindsamlingen er foregået fra
januar – februar 2019. Se og download rapporten her

Samme undersøgelse udsendes i 2021, hvilket vil gøre det muligt at følge udviklingen omkring publikumsudvikling i branchen.

Applaus Open Call
5 publikumsudviklingsprojekter med tilhørende følgeforskning
For at generere ny viden om hvordan teatre og scenekunstaktører kan arbejde strategisk med publikumsudvikling har Applaus afsat i alt 1 million kr. som teatre, producenter, scenekunstaktører og formidlere af scenekunst kunne søge til publikumsudviklende tiltag i teatersæson 19/20. Deadline for ansøgninger var 14. Januar 2019. Applaus Open Call støtter bæredygtige projekter, der er integreret i ansøgerens organisation og strategi, og som har til formål at skabe rum for nye læringsprocesser og etablere vedvarende relationer til nye eller eksisterende målgrupper.

I alt 4-5 publikumsudviklingsprojekter har fået tildelt midler fra Applaus Open Call. Der bliver foretaget følgeforskning på alle de udvalgte projekter, så erfaringerne fra projekterne kan omsættes til viden og værktøjer, der kan komme resten af teaterbranchen til gode.
Læs mere om Applaus Open Call.