Om Applaus

Med Applaus vil vi gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Vores mission er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper – så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden. 

Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Det gør vi

Her kan du få et overblik over hvilke tiltag vi har sat i gang, og dem vi har i pipeline, for at understøtte og fremme publikumsudvikling i dansk scenekunst.
Siden opdateres løbende.

Brancheundersøgelse

– en kortlægning af publikumsudvikling i dansk scenekunst
Med en national brancheundersøgelse afdækker vi hvordan den danske scenekunstbranche forholder sig til publikumsudvikling. Undersøgelsen blev udsendt som et kvantitativt online spørgeskema i januar 2019 til 308 teatre, kompagnier og teaterforeninger. Undersøgelsen blev lukket med en svarprocent på hele 87 %.
Resultaterne vil vise hvorledes, hvorfor og i hvilket omfang teaterbranchen lige nu arbejder med publikumsudvikling og kommer til at forme Applaus fremtidige arbejde med at fremme og understøtte publikumsudvikling.
Resultaterne præsenteres den 28. maj 2019 under CPH STAGE’s brancheprogram.
Samme undersøgelse udsendes i 2021, hvilket vil gøre det muligt at følge udviklingen omkring publikumsudvikling i branchen. Læs mere om brancheundersøgelsen.

Applaus Open Call
– 4-5 publikumsudviklingsprojekter med tilhørende følgeforskning
I alt 4-5 publikumsudviklingsprojekter får tildelt midler fra Applaus Open Call.
Der vil blive foretaget følgeforskning på alle de udvalgte projekter, så erfaringerne fra projekterne kan omsættes til viden og værktøjer, der kan komme resten af teaterbranchen til gode.

For at generere ny viden om hvordan teatre og scenekunstaktører kan arbejde strategisk med publikumsudvikling har Applaus afsat i alt 1 million kr. som teatre, producenter, scenekunstaktører og formidlere af scenekunst kunne søge til publikumsudviklende tiltag i teatersæson 19/20. Deadline for ansøgninger var 14. Januar 2019. Applaus Open Call støtter bæredygtige projekter, der er integreret i ansøgerens organisation og strategi, og som har til formål at skabe rum for nye læringsprocesser og etablere vedvarende relationer til nye eller eksisterende målgrupper. Læs mere om Applaus Open Call.

National publikumsundersøgelse
I efteråret 2019 igangsætter vi stor national publikumsundersøgelse med særligt fokus på scenekunst. Undersøgelsen vi give os et unikt, samlet indblik i danskernes teatervaner og være med til at vise hvorledes publikumsudvikling med fordel kan integreres i det danske teaterlandskab. Resultaterne fra undersøgelsen omdannes til workshops og konkrete værktøjer som braanchen kan gøre brug af.