Om Applaus

Med Applaus vil vi gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Vores mission er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper – så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden. 

Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Hvem er vi

Lene Struck-Madsen
Projektleder
+45 2088 7058
lene@applaus.nu

Lene har en kandidat i Dramaturgi fra Aarhus Universitet i 2011 og har siden 2010 arbejdet med publikumsudvikling. Tidligere har hun været ansat som kommunikationschef for BaggårdTeatret, hvor hun har udviklet nye digitale kommunikationsformater og produktionsformer.Nanna Holdgaard
Analytiker
+45 2684 3803
nanna@applaus.nu

Nanna opnåede sin ph.d.-grad i 2014 og har siden 2010 arbejdet med publikumsstudier indenfor kultursektoren. I hendes tidligere ansættelser har Nanna samarbejdet med danske og internationale museer – bl.a. Ny Carlsberg Glyptotek og Brighton Museum.


Katrine Damkjær
Kommunikationsansvarlig
+45 2347 0906
katrine@udviklingsplatformen.dk

Katrine er uddannet Cand.it fra IT-Universitetet i 2010, og har siden 2011 arbejdet med digital kommunikation bl.a. hos LOUISIANA Museum of Modern Art, CPH STAGE og ISCENE.dk. Katrine er desuden kommunikationsansvarlig for Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Maya Fugl
Kommunikationspraktikant
applaus@applaus.nu

Det gør vi

Her kan du få et overblik over hvilke tiltag vi har sat i gang, og dem vi har i pipeline, for at understøtte og fremme publikumsudvikling i dansk scenekunst. Siden opdateres løbende.

Perspektiver på Publikum
– en national undersøgelse af danskernes teatervaner
‘Perspektiver på Publikum’ er en national undersøgelse, der for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og er besvaret af 5.571 borgere over hele landet i november-december 2019.
Se og download rapport her

Seminarrækker
Alle landets teatre, store som små, får i 2020 en enestående mulighed for at lære deres publikum bedre at kende og tilegne sig værktøjer og kompetencer til at arbejde strategisk med publikumsudvikling i deres organisationer. Det sker, når Applaus fra februar 2020 tager på en omfattende Danmarksturné for at formidle resultaterne fra ‘Perspektiver på Publikum’ med over 32 heldagsseminarer fordelt over hele landet.
Læs mere og se seminarrækker her

Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019
– en kortlægning af publikumsudvikling i dansk scenekunst
Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews.
Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18. Dataindsamlingen er foregået fra
januar – februar 2019. Se og download rapporten her

Samme undersøgelse udsendes i 2021, hvilket vil gøre det muligt at følge udviklingen omkring publikumsudvikling i branchen.

Applaus Open Call
5 publikumsudviklingsprojekter med tilhørende følgeforskning
For at generere ny viden om hvordan teatre og scenekunstaktører kan arbejde strategisk med publikumsudvikling har Applaus afsat i alt 1 million kr. som teatre, producenter, scenekunstaktører og formidlere af scenekunst kunne søge til publikumsudviklende tiltag i teatersæson 19/20. Deadline for ansøgninger var 14. Januar 2019. Applaus Open Call støtter bæredygtige projekter, der er integreret i ansøgerens organisation og strategi, og som har til formål at skabe rum for nye læringsprocesser og etablere vedvarende relationer til nye eller eksisterende målgrupper.

I alt 4-5 publikumsudviklingsprojekter har fået tildelt midler fra Applaus Open Call. Der bliver foretaget følgeforskning på alle de udvalgte projekter, så erfaringerne fra projekterne kan omsættes til viden og værktøjer, der kan komme resten af teaterbranchen til gode.
Læs mere om Applaus Open Call.