Om Applaus

Applaus er en selvejende institution, der arbejder med det formål at fremme arbejdet med publikumsudvikling i det danske kulturliv.

Siden 2018 har vi arbejdet med at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum.  Fra 1. oktober 2021 overgik Applaus til at være en selvejende institution.

Vores målsætning er at hjælpe en større del af det danske kulturliv, så endnu flere borgere får mulighed for at møde kunsten og kulturen. Det gør vi ved at skabe de bedst mulige rammer for at bestyrelser, ledere og medarbejdere i kulturinstitutionerne får viden og inspiration til arbejdet med publikumsudvikling.

På den baggrund arbejder vi med:

Vidensproduktion
Udvikling af værktøjer og metodiske tilgange
Formidling og læring
Best og next practice

Vidensproduktion

Vi baserer vores virke på solid viden fra forskning og undersøgelser fra hele verden og vores vidensproduktion er grundlæggende for alle vores aktiviteter.

Applaus tidligere undersøgelser dækker blandt andet:
Publikumsundersøgelser for kulturens aktører
National borgerundersøgelse – med fokus på danskernes teatervaner- og holdninger til teater
Brancheundersøgelser – med fokus på praksis
Kulturbarometeret – en række målinger af borgernes lyst, købevillighed og tryghed i forbindelse med at vende tilbage til kulturlivet efter COVID-19.

Undersøgelserne inkluderer både kvalitative og større kvantitative undersøgelser.
Se vores tidligere undersøgelser her

Udvikling af værktøjer og metodiske tilgange

I Applaus arbejder vi ud fra en grundpræmis om, at resultaterne fra vores vidensproduktion skal kunne omsættes til handling.

Med afsæt i vores undersøgelser og vidensproduktion udvikler vi derfor nye værktøjer der understøtter planlægning og gennemførsel af publikumsudviklingsinitiativer samt udvikler nye metoder for hvordan kulturinstitutioner arbejder med publikumsudvikling. Vi har eksempelvis udarbejdet værktøjer til at gennemføre publikumsundersøgelser, arbejde med segmentering, udvikle online formater og meget mere.

Formidling og læring

Vi udbyder læringsforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere i kulturbranchen. Forløbene vil hver især berøre og arbejde med forskellige aspekter af publikumsudvikling. Fra kommunikation og markedsføring, datadrevet indsigt og forståelse for eksisterende og potentielle målgrupper, omverdensanalyser – til det ledelsesmæssige strategiske arbejde med publikumsudvikling. Kurserne i publikumsudvikling giver medarbejdere og ledere indsigt, forståelse og kompetencer til at arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling i de enkelte institutioner, og derigennem styrke institutionerne i deres publikumsudviklende arbejde.

Best og Next practice

En af Applaus’ primære opgaver er at dele viden og inspirere til hvordan kulturens aktører kan arbejde publikumsfokuseret.

I form af artikler og interviews, bringer vi eksempler på hvordan kulturinstitutioner fra ind- og udland arbejder med publikumsudvikling, samt resultater fra den nyeste forskning på området. Med formidlingen af ”best og next practices” ønsker vi i Applaus at nedbryde silotænkningen og skabe en fælles begrebsforståelse for publikumsudvikling som strategisk og metodisk værktøj.

Foruden formidling af viden via web og sociale medier, afholder vi månedligt netværksmøder hvor gode eksempler på publikumsudvikling deles, og branchens medarbejdere kan finde inspiration og sparring til fremtidige publikumsudviklende projekter.

Hvad er publikumsudvikling?

Publikumsudvikling er en samlebetegnelse, der dækker over forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med sit eksisterende eller potentielle publikum. Fra markedsførings og kommunikationsindsatser, formidlingsinitiativer til programmering, vidensindsamling og borgerinddragelse.

I Applaus anvender vi Creative Europes tre handlingsorienterede tilgange til publikumsudvikling: Widening, deepening og diversifying. Læs mere her.

Hvem er vi

Lene Struck-Madsen
Projektleder
+45 2088 7058
lene@applaus.nu

Lene har en kandidat i Dramaturgi fra Aarhus Universitet i 2011 og har siden 2010 arbejdet med publikumsudvikling. Tidligere har hun været ansat som kommunikationschef for BaggårdTeatret, hvor hun har udviklet nye digitale kommunikationsformater og produktionsformer.

______________________________________________________________________________


Emilie Clausen
Administrativ kommunikationsmedarbejder
+45 3125 3710
applaus@applaus.nu

Emilie har en bachelor i Kommunikation og Digitale medier fra Aalborg Universitet og en kandidat i Kulturformidling fra Københavns Universitet i 2021. Tidligere har hun været ansat som studentermedhjælper i FOAs medie- og presseafdeling.

Bestyrelse

Gitta Malling, Forperson

Gitta Malling er teaterleder på Limfjordsteatret og har mange poster i bestyrelser og udvalg.
Gitta var formand for Teatrenes Interesseorganisation, TIO (2011-2016). Hun er næstformand i Teatercentrums bestyrelse og medlem af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Michel Steen-Hansen / Næstforperson

Direktør i interesseorganisationen Danmarks Biblioteksforening. Er en flittig debattør og oplægsholder om kulturpolitik og digitale udviklingstendenser. Er et politisk væsen, som gerne vil udfordre(s). Driver bloggen biblioteksdebat.dk og var initiativtager til Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Adam Stadnicki

Har en bred baggrund i det nordiske og internationale klassiske musikliv. Uddannet cellist fra konservatorier i København, Paris og New York, tidligere medlem og grundlægger af det prisvindende ensemble Copenhagen Piano Quartet samt solocellist i Danmarks førende avantgarde ensemble Athelas Sinfonietta Copenhagen. 

Efter mange år som udøvende musiker har Adam valgt at gå ledelsens vej og blev efter ansættelser i Copenhagen Phil og Danmarks Radio, tilbudt jobbet som vice-orkesterchef i et af landets ældste og fornemste kulturinstitutioner, Det Kongelige Kapel. Adam er samtidig også bestyrelses medlem i “DEOO” (Danske Ensembler og Opera institutioner) og udpeget til en 4-årig periode i Statens Kunstfond repræsentantskab.

Jesper Bay

Direktør for brancheforeningen Danske Koncert- og Kulturhuse, formand for bestyrelsen i og medejer af Bremen Teater og spillestedet Hotel Cecil. Tidligere medlem af Statens Kunstråds Musikudvalg, Musikudvalget i Aarhus Kommune og Den Jyske Operas bestyrelse. Han var i en årrække Kommunikations- og Marketingdirektør for pladeselskabernes brancheorganisation IFPI, og har haft ledende stillinger på pladeselskaberne Genlyd, BMG og Mega. Jesper Bay har en Master i International Virksomhedskommunikation fra Syddansk Universitet.

Peter Westphael

Direktør for Randers Teater, som han var med til at stifte i 2000 (dengang Randers EgnsTeater). Han har i mange år været aktiv på det kulturpolitiske område inden for scenekunst og bliver ofte brugt i medierne som meningsdanner og debattør på området. Han er desuden en fast del af panelet i TV2-news programmet News & co.

Trine Bille

Professor på Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Trine Bille har en PhD grad i Økonomi fra Københavns Universitet. Trine er en økonom med en stor interesse for kultursektoren, og hendes primære forskningsområder er kulturøkonomi, kulturledelse og kulturpolitik. Hun er præsident for ACEI, Association for Cultural Economics International, og hun sidder i en række kulturbestyrelser.