Plakater med citater af de fire publikumssegmenter

30. april 2020

Publikumssegmenter

af Katrine Damkjær

Publikumssegmenterne er en grundlæggende segmentering, der præsenterer det eksisterende og det potentielle scenekunstpublikum i Danmark.

Publikumssegmenter er en enkel inddeling af borgerne i fire grupper ud fra deres overordnede holdning til vigtigheden af scenekunst i Danmark og deres brug af teater de seneste 12 måneder.

  • Interesserede: publikummer med positive holdninger til teater
  • Potentielle: ikke-publikummer med positive holdninger til teater
  • Skeptikerne: publikummer med negative holdninger til teater
  • Uinteresserede: ikke-publikummer med negative holdninger til teater

Tabellen er en oversigt over de fire publikumssegmenter på baggrund af køn, alder og uddannelse. ALLE til højre i tabellen viser fordelingen i procent for alle borgere i undersøgelsen.

Tabellen er en oversigt over de fire publikumssegmenter på baggrund af køn, alder og uddannelse. *Medianalderen fordeler befolkningen i to lige store grupper. Den ene halvdel er yngre end median-alderen, mens den anden halvdel har median-alderen eller en højere alder.

Udvikling af publikumssegmenterne

Publikumssegmenterne er udviklet af Applaus og Rambøll på baggrund af den nationale undersøgelse ’Perspektiver på Publikum’. Segmenterne er defineret ved at kombinere svarene på spørgsmålene ”Synes du, at det er vigtigt, at vi har teater i Danmark?” og spørgsmål Hvor mange gange har du set teater inden for de seneste 12 måneder?

Det er valgt at indplacere personer, der svarer “ved ikke” til spørgsmålet omkring vigtigheden af teatrene, i publikumssegmenterne uinteresserede eller skeptikere. Det er ca. 4%, der svarer “ved ikke” til spørgsmålet omkring vigtigheden af teatre i Danmark.

Læs mere om publikumssegmenterne i arbejdshæftet til undersøgelsen eller få online adgang til undersøgelsens resultater i dashboardet.

Fakta om undersøgelsen ’Perspektiver på Publikum’

’Perspektiver på Publikum’ er en national undersøgelse, der for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll og er besvaret af 5.571 borgere over hele landet i november-december 2019

Tilmeld dig Applaus' nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer og resultater fra Applaus' målinger og undersøgelser — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig her

Følg Applaus