20. april 2021

Spørgeskemaundersøgelser – gode råd

af Nanna Holdgaard

Gode råd til dig som vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse.

Hvad er formålet med din spørgeskemaundersøgelse?

Som noget af det første og vigtigste skal du klarlægge, hvorfor du helt præcist vil
lave en spørgeundersøgelse.

Findes der andre undersøgelser?

Mange steder har tidligere kollegaer eller kollegaer i andre organisationer
gennemført lignende undersøgelser. Brug erfaringer og resultater fra tidligere eller
andre undersøgelser til at kvalificere dine egne.

Hvordan skal undersøgelsen uddeles?

Der findes mange forskellige online spørgeskema-platforme, for eksempel
Surveymonkey, mailchimp, Google forms eller Microsoft Forms. Et onlinespørgeskema har mange fordele blandt andet databehandling, analyse og afrapportering, særligt hvis der er mange respondenter

Formuler præcise spørgsmål og svar

Jo enklere og klarere dit spørgsmål er, desto bedre svar får du. Spørg kun om
én ting ad gangen, og undgå lange og indviklede sætninger. Spørgsmålene skal
være entydige og let afkodelige.
Overvej nøje svarkategorierne. Ligesom spørgsmålene skal være entydige og let
afkodelige, så bør svarene også være det.

Få inspiration til spørgsmål og svarkategorier

Spørgeskemaets længde

Det kan være fristende at tilføje mange spørgsmål til dit spørgeskema for at
afdække så mange temaer som muligt. Men prøv at begrænse spørgsmålene, så
det ikke bliver for langt. Jo flere spørgsmål, desto større risiko er der for, at dine
respondenter står af på vejen.

Pilottest

Test dit spørgeskema på din kollega, din mor, din ven eller partner, og gennemgå
spørgeskemaet med dem. På den måde finder og fanger du fejl, mangler og
uklarheder, inden du udsender spørgeskemaet. Det vil spare dig for mange
irritationer.

Når undersøgelsen er gennemført

Hvis spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af en projektmedarbejder eller en
ekstern konsulent, så sørg for, at praktiske erfaringer og viden videregives, så de
ikke forsvinder, når undersøgelsen er gennemført.

Værktøjet er udviklet på baggrund af følgeforskningen af de fem Open Call-projekter.
Læs mere om Applaus Open Call her.

Applaus Open Call 2021

Applaus Open Call blev igangsat i efteråret 2018, og blev etableret med en ambition om at støtte og motivere scenekunstbranchen til at sætte gang i publikumsudviklingsinitiativer. Fem projekter blev udvalgt, og modtog tilsammen én mio. kr. i støtte. I et år har teatrene arbejdet med deres projekter og undervejs har Applaus og Aarhus Universitet foretaget følgeforskning for at indsamle viden og erfaringerne. Du finder rapporten her

Nyheder fra applaus i din indbakke

Få nyheder, invitationer og resultater fra publikumsundersøgelserne — direkte i din indbakke!

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Følg Applaus