Værktøjer

På denne side finder du en række værktøjer, der understøtter planlægning og gennemførsel af publikumsudviklingsinitiativer. Værktøjerne er målrettet den danske scenekunstbranche.


Online scenekunst – 6 anbefalinger

Når du producerer og præsenterer forestillinger online, så opstår der helt nye muligheder og...

Læs mere

Digitale teatersamtaler – gode råd

Teatersamtaler er et redskab til at få indblik i dit publikums teateroplevelse. Det er...

Læs mere

Den gode historie- din genvej til omtale i medierne

Det er delte meninger om, hvorvidt du skal lave en pressemeddelelse for at komme...

Læs mere

Den gode evaluering

Evalueringer bidrager til at træffe kvalificerede beslutninger, ændre arbejdsgange og prioriteringer og efterspørges i...

Læs mere

Interviews – gode råd

Interviewet er et effektivt redskab til at få en detaljeret og nuanceret forståelse for...

Læs mere

Miniinterviews – gode råd

Med miniinterviews kan du hurtigt komme i dialog med dit publikum, samtidig med at...

Læs mere

Procesrefleksioner

Publikumsudvikling handler i mange organisationer om at implementere ny praksisser. En del af processen...

Læs mere

Hvilken publikumsundersøgelse skal vi lave?

Der findes forskellige typer publikumsundersøgelser, der har forskellige fordele og ulemper.Metoderne kan gennemføres som...

Læs mere

Skal vi lave en publikumsundersøgelse?

Publikumsundersøgelser kan være et redskab til at indsamle viden om dit teaters publikum. At...

Læs mere

Børnebestyrelser og ungdomspaneler

Med en børnebestyrelse eller et ungdomspanel kan du inddrage dine målgrupper i kernen af...

Læs mere

Projektkompasset

Projektkompasset er dit navigationsværktøj til publikumsudvikling. Brug kompasset som navigationsværktøj før, under og efter...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser – gode råd

Gode råd til dig som vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Hvad er formålet med din...

Læs mere

Video: Hvad er publikumsudvikling?

Mister du pusten når du tænker på publikumsudvikling? Og endnu værre, hvordan man skal...

Læs mere

Video: Perspektiver på publikum

’Perspektiver på publikum’ er den første nationale undersøgelse på scenekunstområdet. Undersøgelsen giver et indblik...

Læs mere

Video: Tre strategier for publikumsudvikling

I denne video gennemgås Creative Europe modellen, der beskriver tre forskellige strategier for publikumsudvikling....

Læs mere

Video: Kulturpolitikkens formål og kulturens værdi

Kulturinstitutioner, og herunder teatre, hviler i vid udstrækning på offentlig støtte. Publikumsudvikling er derfor...

Læs mere

Video: Applaus segmenteringsværktøj

Segmentering 1: Applaus Segmenteringsværktøj Hvis man vil være noget for alle, så risikerer man...

Læs mere

Video: MHMs segmenteringsværktøj

Segmentering 2: MHM’s segmenteringsværktøj. Det engelske analyseinstitut Morris Hargreaves & McIntyre har udviklet ”Culture...

Læs mere

Publikumssegmenter

Publikumssegmenterne er en grundlæggende segmentering, der præsenterer det eksisterende og det potentielle scenekunstpublikum i...

Læs mere

Culture Segments i Danmark – en oversigt

I den nationale borgerundersøgelse ”Perspektiver På Publikum” har vi inddraget Culture Segments fra Morris Hargreaves McIntyre, som inddeler borgerne...

Læs mere

Tips og Tricks: 5 forslag til at opgradere din viden og kompetencer

Hvis du, som mange andre, sidder hjemme i sofaen og har set nok til...

Læs mere