Værktøjer

På denne side finder du en række værktøjer, der understøtter planlægning og gennemførsel af publikumsudviklingsinitiativer. Værktøjerne er målrettet den danske scenekunstbranche.


Video: Hvad er publikumsudvikling?

I denne video introduceres begrebet publikumsudvikling. Hvad er det for noget, hvorfor skal vi...

Læs mere

Video: Perspektiver på publikum

’Perspektiver på publikum’ er den første nationale undersøgelse på scenekunstområdet. Undersøgelsen giver et indblik...

Læs mere

Video: Tre strategier for publikumsudvikling

I denne video gennemgås tre forskellige strategier for publikumsudvikling. Deepening: Hvordan får vi vores...

Læs mere

Video: Kulturpolitikkens formål og kulturens værdi

Kulturinstitutioner, og herunder teatre, hviler i vid udstrækning på offentlig støtte. Publikumsudvikling er derfor...

Læs mere