Værktøjer

På denne side finder du en række værktøjer, der understøtter planlægning og gennemførsel af publikumsudviklingsinitiativer. Værktøjerne er målrettet den danske scenekunstbranche.


Video: Hvad er publikumsudvikling?

Mister du pusten når du tænker på publikumsudvikling? Og endnu værre, hvordan man skal...

Læs mere

Video: Perspektiver på publikum

’Perspektiver på publikum’ er den første nationale undersøgelse på scenekunstområdet. Undersøgelsen giver et indblik...

Læs mere

Video: Tre strategier for publikumsudvikling

I denne video gennemgås Creative Europe modellen, der beskriver tre forskellige strategier for publikumsudvikling....

Læs mere

Video: Kulturpolitikkens formål og kulturens værdi

Kulturinstitutioner, og herunder teatre, hviler i vid udstrækning på offentlig støtte. Publikumsudvikling er derfor...

Læs mere

Video: Applaus segmenteringsværktøj

Segmentering 1: Applaus Segmenteringsværktøj Hvis man vil være noget for alle, så risikerer man...

Læs mere

Video: MHMs segmenteringsværktøj

Segmentering 2: MHM’s segmenteringsværktøj. Det engelske analyseinstitut Morris Hargreaves & McIntyre har udviklet ”Culture...

Læs mere