Rapporter & seminarer

Her på siden finder du vores rapporter, samt en oversigt over Applaus’ seminarer og workshops målrettet aktører i den danske scenekunstbranche. Alle forløb tager udgangpunkt i resultaterne fra borgerundersøgelsen ‘Perspektiver på Publikum’ og giver dig viden og redskaber til at arbejde publikumsfokuseret.


Download rapporter her

‘Perspektiver på Publikum’ (udgivet 2020)
– en national borgerundersøgelse er for første gang sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, samt hvad det kræver, at flere møder teatret.
DOWNLOAD PIXI-RAPPORT HER
DOWNLOAD ARBEJDSHÆFTE HER
DOWNLOAD BILAG TIL ARBEJDSHÆFTE HER

Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019 (udgivet 2019)
– en landsdækkende brancheundersøgelse om publikumsudvikling i dansk scenekunst.
PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019 (samlet rapport 10MB)
PUBLIKUMSUDVIKLING I DANSK SCENEKUNST 2019 (uden bilag 9MB)


Seminar- og workshopforløb

Indgående viden om publikum er fundamental i arbejdet med at styrke den danske scenekunstbranche. Både for at nå fremtidige teatergængere og – ikke mindst – for at sikre, at den danske, offentligt støttede scenekunst er tilgængelig og vedkommende for hele Danmarks befolkning. Tilmeld dig det forløb, som passer til dig og få redskaber til at styrke og udvikle relationen til dit publikum.

Segmentering 1 og 2 – seminarforløb målrettet institutionsteatre
Fra foråret 2020 får medarbejdere på landets institutions teatre mulighed for at komme endnu tættere på deres eksisterende og potentielle publikum, med seminarforløbet Segmentering 1 & 2.
Se datoer og tilmeld dig her

Workshopforløb målrettet aktører inden for den frie scenekunst – Publikumsrelationer i den frie scenekunst
I samarbejde med Rasmussen og Marker tilbyder Applaus et workshopforløb, der er målrettet aktører inden for den frie scenekunst og de særlige udfordringer, de står overfor mht. publikumsudvikling.
Se datoer og tilmeld dig her.

Forløb for teaterforeninger
Mere info følger snarest.


Applaus Litteraturoversigt over publikumsudvikling

Litteraturoversigt

Her finder du dansk og international litteratur om publikumsudvikling fra forskellige perspektiver og positioner. Litteraturoversigten indeholder henvisninger til bøger, rapporter, forskningsartikler og formidlingsartikler fra både scenekunstbranchen og andre kunst- og kulturbrancher.

Se litteraturoversigt her